Loading Map....

Дата/час
23/11/2017
00:00

Място
Нова конферентна зала на СУ
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Представяне на книгата „Случайности“ от Васил Видински

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ и Културният център на СУ  канят на

РАЗГОВОР ВЪРХУ КНИГАТА „СЛУЧАЙНОСТИ“ ОТ ВАСИЛ ВИДИНСКИ
с участието на Димитър Денков, Стилиян Йотов и Александър Кънев

Какви са различните класически разбирания за случайността във философията и науката и как те се репонятизират днес? Емпирично установими ли са поне някакви форми на случайност?

В книгата се изследва идеята за случайността през нейното историческо и концептуално развитие и са отделени основните и типични понятия. Анализът тръгва от класическите примери – Платон, Аристотел, Кант и Хегел – и стига до съвременния контекст на случайността, който е представен през теорията на вероятностите и теорията на сложността. Някои от изведените понятия са формализирани и имат по-логически, математически или пък информационен характер, а други са по-скоро физически или субектни, но всички те са представени в една обща историческа типология. В нея се включва и парадигмата срещу случайността, която има теоретична, културна и дори органична природа.

Васил Видински е преподавател в катедра „История на философията“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Изследователските му интереси са в областите философия на науката, философия на културата и съвременна философия. Автор е на монографията „Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт“ (2011) и е съставител на антологията „Philosophia Naturalis. Първа част: време, пространство, тяло и движение в началото на Новото време“ (2014).