Loading Map....

Дата/час
07/11/2017
15:00 - 16:30

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на книгата „Специализирани видове туризъм“

Център за книгата представя „Специализирани видове туризъм“  със съставител и редактор доц. д-р Соня Алексиева в Нов български университет, книжарницата на корпус I.

„Специализирани видове туризъм“ обогатява научните издания на НБУ с още една книга за обучението на студентите по туризъм. Изданието не само ще допълни в теоретичен план същността и тенденциите в развитието на посочените видове туризъм, но и ще разшири познанията на студентите с много конкретни примери от международния и българския опит. Авторите са представили специализирани видове туризъм именно с практико-приложна насоченост към практики, казуси и проблеми, които представят сложността и развитието им в конкурентната динамика на туристическата индустрия.

Особено ценни, както за студентите по туризъм, така и за колегите от туристическата практика, са анализите на различните видове туризъм, обогатени с научни констатации, творчески мнения, богата фактология и отворени въпроси към бъдещето на специализирани видове туризъм. Авторите допълват различните гледни точки към темата с много успешни примери от дейността на български региони, институции, общини, курорти, хотелски комплекси и др.

Изданието е резултат от екипна работа на секция „Туризъм“ на департамент „Администрация и управление“ и представя авторските разработки на преподавателите в БП „Туризъм“ и МП „Управление на туризма“. Отделните глави в книгата са подготвени и написани, както следва от: Соня Алексиева, Ирена Емилова, Милена Караилиева, Михаил Михайлов, Маргарита Мишева и Теодора Ризова.

По време на представянето изданието се продава с 10% отстъпка.