Loading Map....

Дата/час
23/11/2015
13:00 - 14:00

Място
Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“


Категория


Представяне на монографията „Oчите на словото. Полонистични студии” на Маргрета Григорова

Oрганизатори: Полски институт в София съвместно с Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ и Издателство „Фабер“

Книгата излиза с подкрепата на Полския институт в София.

„Очите на словото. Полонистични студии“. Автор: Маргрета Григорова. Издателство „Фабер“, 2014

Публикацията представя проф. Николай Даскалов, литературовед и славист

Книгата разглежда няколко теми: ересите в творчеството на Густав Херлинг-Груджински, Збигнев Херберт, Чеслав Милош, Йежи Анджейевски, Анджей Шчипьорски; съвременното номадство в творбите на Олга Токарчук, Ришард Капушчински, Кажимеж Новак, Марек Биенчик; българската рецепция на творчеството на Юзеф Крашевски, връзката Иво Андрич – Полша. Последният текст от книгата е посветен на образа на Мислителя, видян като пътешественик във времето, в света на литературата и изкуствата.

Проф. дфн Маргрета Григорова е славист и полонист, преподавател по славянски литератури в катедра „Славистика” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Защитава две докторски дисертации, посветени на Болеслав Прус и на Джоузеф Конрад. Автор е на научните монографии „Хоризонти и пътища на полската идентичност” (2002), „Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература” (2003), „Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател” (2011, 2015) и на множество студии, статии и рецензии в български и чуждестранни издания.

Превела е сборник с есета на Марек Биенчик „Книга на лицето“ и част от „Родната Европа“ на Чеслав Милош (съвместно с Мира Костова), както и избрани стихове на съвременни полски поети. Член е на Полското дружество на конрадистите и на Международното дружество за полонистични изследвания, както и на  редакционните съвети на няколко полски филологически списания.

Библиотеката на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“

вход свободен