Loading Map....

Дата/час
11/12/2023
14:30 - 15:30

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на монографията „Вярващ, но не религиозен“ от Теодора Карамелска

Център за книгата представя монографията „Вярващ, но не религиозен: Български контексти на холистичната спиритуалност“ с автор Теодора Карамелска  в книжарницата на Нов български университет.

Събитието е с модератор д-р Ния Нейкова, Институт по философия и социология при БАН и дискутанти доц. д-р Галина Гончарова, катедра „История и теория на културата“, СУ „Св. Климент Охридски“, и гл. ас. д-р Теодора Карамелска.

Кольо Коев: Монографията „Вярващ, но не религиозен. Български контексти на холистичната спиритуалност“ е изследване върху проблематика, пронизваща различни аспекти на съвременната социалност, които Теодора Карамелска подвежда под рубриката ново омагьосване на света в късната модерност, с алюзия за един процес в ранномодерната епоха, който Макс Вебер обозначава като религиозно разомагьосване.

И ако при Вебер религиозното разомагьосване е решаваща стъпка в рационализирането на света, поета по-късно от интелектуализирането чрез науката, то новото омагьосване набелязва метаморфози на религиозното поле, оставали дълго време невидими под повърхността на сякаш безпрекословното модернизиране на европейските общества, схващано същевременно като маргинализиране на религията в традиционния ѝ образ.

Ще откриете книгата в Електронния каталог на изданията на НБУ

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата.