Loading Map....

Дата/час
18/04/2018
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на „Несъзнаваните аналогии: Как съпоставяме релационно сходни неща, без да осъзнаваме това“ от гл. ас. д-р Пенка Христова

Ако сме съгласни, че мисленето за и чрез релации е белег за човешка интелигентност, то как да приемем твърдението, че мисленето по аналогия е когнитивно труден процес?  В тази книга се търси отговор на такива въпроси, като се анализират резултати от изследвания върху мисленето по аналогия. Тя е предназначена за широк кръг хора, които си задават въпроси и обичат да мислят за това как работи човешкият ум.

По време на представянето изданието се продава с 10% отстъпка.

Гл. ас. д-р Пенка Христова e преподавател от департамент „Когнитивна наука и психология“. Нейните основни изследователски интереси в областта на паметта и мисленето.

Член е на организациите „Cognitive Science Society“, „Association for Psychological Science“ и „Psychonomic Society“. Участва в редица национални и международни проекти, последният от които е „Проект „Разработване на инструмент за измерване на мотивацията на учениците“, финансиран от Фондация „Заедно в час“. Автор на множество статии в специализирани периодични издания и сборници от конференции.