Loading Map....

Дата/час
08/01/2019
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на „Религиозната политика на БКП и Бялото братство“ от гл. ас. д-р Живко Лефтеров

Настоящата монография е посветена на една непроучена тема в съвременната българска историография – историята на Бялото братство през комунистическия период и водената спрямо него политика. Изследването, базирано на изключително богат изворов материал и литература, описва безпристрастно този най-слабо известен период от съществуването на братството и подлага на критичен анализ съществуващите популярни, преувеличени и легендарни представи за него. По този начин пред читателя се открива една достоверна и задълбочена картина за мащабите и значението на Бялото братство, както и за присъствието му в политическия и културен живот на комунистическа България.

Водещи: доц. д-р Лъчезар Стоянов, доц. д-р Михаил Груев

По време на събитието изданието се продава с 10 % отстъпка.