Loading Map....

Дата/час
08/02/2018
15:30 - 17:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на „Ритейл маркетинг и мениджмънт: Лекционен курс“ от гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

Ритейл е термин, заместващ „търговия на дребно“ дори в професионалния език у нас. За разлика от повечето понятия в маркетинга, които идват през английски език, произходът му е от френски и има значение на „нарязвам, разфасовам на дребни части, порции“ и т.н.

Целта на книгата е да разгледа генерално ритейла, чието значение значително нараства на съвременните пазари, за да разкрие след това особеностите на продуктовия мениджмънт и успешното използване на пространството в точката на продажба за целите на маркетинга.

С цел илюстрация на изложеното в лекциите, те са съпроводени от два формата на казуси от натрупаната световна практика на най-големите компании в търговията на дребно. В рубриката „практики“ са представени отделни процеси и/или повратни моменти в историята, благодарение на които съответните вериги са постигнали пазарен успех, докато идеята на поместените в местата наречени „ритейл концепции“ текстове е по-детайлното разгръщане на цялостната стратегия, на която е заложила дадена верига.

Изданието е достъпно на този адрес.