Loading Map....

Дата/час
03/04/2018
18:30 - 20:00

Място
СУ „Св. Климент Охридски“, Театрална зала „Алма Алтер“
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Представяне на "Роман за името" на Людмила Миндова

Романът ни повежда на пътешествие между миналото, което така и не приключва, и настоящето, което сякаш отказва истински да започне. Тази среща нерядко е екстремна и мъчителна, но има много причини да бъде видяна. „Роман за името“ разказва за изтреблението на евреите на Стария континент, но и за красивата човешка солидарност, довела до спасението им в България, за бомбардировките над София в последните месеци от войната, а после за комунистическия терор и концлагери, за чудовищния „възродителен процес“ и насилствената смяна на имената на българските турци, както и за продължението на всичко това в съвременността.

„Роман за името” ни среща с няколко поколения герои, чиито съдби са определени не само от техния произход, религия и етнос, но също и от етичните избори, които правят. Важно е да се запознаем с тях, защото макар да не сме в състояние да променим историята, бихме могли да променим поне начина, по който ние я четем и тя ни въздейства.

В представянето на книгата ще се включат актьори от „Алма Алтер”.