Loading Map....

Дата/час
02/04/2015
16:30 - 17:45

Място
НБУ Библиотека
ул. "Монтевидео" № 21
София

Категория


Представяне на сборник от Лятна школа по връзки с обществеността

Представяне на сборник от ХV ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс „Изборите в ПР и ПР при избори“.


Библиотека на НБУ, Залата със сините столчета, партерен етаж.