Loading Map....

Дата/час
20/11/2019
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на сборник със статии на проф. д-р Цеко Торбов „За правото, обществото и философията“

Департамент „Право”, департамент „Философия и социология“ и Център за книгата представят сборник със статии на проф. д-р Цеко Торбов „За правото, обществото и философията“ на 20. ноември 2019 г. от 16.30 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.
Водеща на събитието е проф. д-р Екатерина Михайлова, а дискутанти са доц. д-р Деница Топчийска и д-р Александра Трифонова.
Юбилейният сборник „За правото, обществото и философията“ е посветен на 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов и включва селекция от повече от трийсет негови статии, посветени на значими въпроси, свързани с развитието на юридическата наука и обществения живот от началото на ХХ век. Основната част от статиите са публикувани в периода между 1926 и 1944 г. в специализирани юридически издания, като списанията „Юридически преглед“, „Юридическа мисъл“, „Адвокатски преглед“, „Архив за правни науки“ и вестник „Съдийски вестник“, както и в други издания с обществена тематика. Те са нови за съвременния читател, тъй като не са били преиздавани във времето или са били повторно публикувани през 90-те години на ХХ век, и представляват интерес за него, разкривайки не само академичните възгледи за правото и философията на проф. Цеко Торбов, но и неговата обществена позиция като представител на българската интелигенция от началото на миналото столетие.
Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата;
С медийната подкрепа на Аз чета;