Loading Map....

Дата/час
01/12/2017
15:00 - 16:00

Място
Нов български университет
ул. Монтевидео 21
гр. София

Категория


Представяне на сборник за сигурността в Европа

Департамент „Национална и международна сигурност“ и Център за книгата отправят покана за представяне на сборник с доклади от международна научна конференция „Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион“, провела се на 19 май 2017 г. в аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“ в Нов български университет.

Представянето се осъществява с медийната подкрепа на „Аз чета“. Водещ на събитието е д-р Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България (2012-2017 г.) и министър на правосъдието (2009–2011 г.). Модератор е проф. д-р Николай Радулов, ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“. Участници ще бъдат преподаватели и студенти от НБУ и от други университети, лектори от правителствени и неправителствени организации, научни институции, участвали в Международната научна конференция, проведена на 19 май 2017 г.

Предложената тематика „Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион“ се акцентира в обучителните програми на департамента и се дискутира с цел да се представят различни гледни точки по проблеми, които не слизат от обществено внимание и стават все по-актуални. Традиционно подредени в сборника, изнесените доклади създават възможност за допълнително осмисляне на информацията, за непосредствено използване на анализите, прогнозите и препоръките в тях от държавните институции в областта на сигурността, както и формират база за сравнителен анализ в близко и далечно бъдеще.