Loading Map....

Дата/час
04/12/2017
16:00 - 17:30

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на серия „Обществени комуникации“ на Шуменския университет

Серия „Обществени комуникации“ е ежегодно издание на Катедрата по журналистика и масови комуникации към Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Всеки том от серията се разработва с оглед на определена тема, свързана с масмедиите, връзките с обществеността, рекламата, интегрираните маркетингови комуникации.

Първото представяне на серията в София се осъществява като гостуване на трима от редакторите й в Центъра за книгата на НБУ.

Водещ на събитието, осъществяващо се с медийната подкрепа на „Аз чета“, ще бъде доц. д-р Йордан Ефтимов. Дискутанти ще са: доц. д-р Юрий Проданов, проф. д-р Евдокия Борисов, проф. д-р Пламен Шуликов, а участници – преподаватели и студенти от НБУ.