Loading Map....

Дата/час
07/12/2017
19:00 - 20:00

Място
Клуб MAZE
ул. Христо Белчев №1
София

Категория


Представяне на „Субкултурната идентичност” от Вихра Баров

Доц. Валентина Георгиева и Златина Точкова ще представят книгата „Субкултурната идентичност: поглед отвътре навън” от Вихра Барова.

Това е първото монографично изследване на субкултура в България. Авторката осъществява „поглед отвътре навън“, т.е., тя гради наблюденията и анализите си от собствения си опит и опита на интервюираните, разширява проучването си върху съвкупността от субкултури групи в страната. Изследването разглежда зараждането на субкултурата в България и по света, развитието и проявленията през ранните 90-те години на XX в. и през настоящия век, откроявайки различията между младите хора от различните поколения.