Loading Map....

Дата/час
18/04/2019
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на том 3 на Годишник на департамент „Администрация и управление“

Департамент „Администрация и управление“ и Център за книгата представят том 3 от 2018 г. на Годишник на департамент „Администрация и управление“ на 18 април 2019 г. от 16.30 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет. Водещ на събитието е доц. д-р Албена Павлова, а проф. д-р Людмил Георгиев е модератор, а „Аз чета“ е медиен партньор.

Годишникът на департамент „Администрация и управление“ се явява първоприемник на Годишника на департамент „Публична администрация“, излизал в продължение на 10 години. След обединението на департаментите „Бизнес администрация“ и „Публична администрация“, се създаде възможност за ново, по-разширено академично сътрудничество и по-широко научно поле, чийто израз намери отражение в тематиката и структурата на сборника. Тази година той съдържа статии в две направления – „Публично управление и публични политики“ и „Бизнесмениджмънт и управление на туризма“. В него освен преподаватели и докторанти от трите секции на департамента, със студии и доклади участват и колеги от Русия.

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата.