Loading Map....

Дата/час
06/12/2017
15:00 - 16:30

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на трети том от Годишник на департамент „Романистика и германистика“

Новият том на годишника е посветен на уважавания учен и обичан преподавател проф. Стефанова, която разгръща впечатляваща изследователска, академична, административна и редакторска дейност, участва в различни национални и международни научни проекти, чете лекции на множество форуми – конгреси, конференции, семинари – в България и в чужбина, посветени на проблемите на методиката на обучението по чужд език. Сред авторите в сборника са: Десислава Давидова, Мария Ладовинска, Нели Раданова, Рая Райчева, Мария Спасова, Даниела Александрова, Милен Шипчанов, Елена Савова, Венета Сиракова и Мария Китова-Василева от Нов български университет, както и редица учени и изследователи от цялата страна.

Водещ на събитието с медиен партньор „Аз чета“ ще бъде гл. ас. д-р Магдалена Караджункова.