Loading Map....

Дата/час
25/11/2019
15:00 - 16:30

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на учебник „Икономика на туризма“

Център за книгата отправя покана за представяне на учебник „Икономика на туризма“ от доц. д-р Надя Маринова на 25. ноември 2019 г. от 15.00 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Водеща на събитието е доц. д-р Надя Иванова Маринова, а модератор доц. д-р Ангел Георгиев.

Пазарната икономика изисква нови подходи на мениджмънта в сферата на производството и услугите. Към тях се отнася и мениджмънтът в туристическия бизнес. Съвременният мениджър в туризма трябва да владее комплекс от съответни приложни знания и умения, които включват три основни съставни части: организация, управление и икономика на туризма. В разработеното пособие се акцентира върху основните въпроси на икономиката на туризма с цел да се разкрият някои специфични аспекти в туристическата дейност в съответствие с общите икономически закономерности, приложими в реалните условия на туризма.
Инж. Надя Маринова е доцент в професионално направление „Администрация и управление“, научна специалност „Социално управление“ (Управление на проекти за устойчиво развитие). В НБУ е заемала различни академични и административни длъжности като директор на Центъра за дистанционно обучение, административен директор на факултет ЦДЕО, директор на редица магистърски и бакалавърски програми.

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата;

С медийната подкрепа на Аз чета;