Loading Map....

Дата/час
11/09/2016
17:00 - 18:30

Място
Алея на книгата София 2016
бул. "Витоша"
София

Категория


представянето на книгата „Антични следи в магически обреди от българските земи“

Георги Мишев и издателство „Шамбала“  канят на представянето на книгата „Антични следи в магически обреди от българските земи“.
Книгата запознава с изследване на различни магически практики и тяхното развитие от античността до нашето съвремие. Коментирани са научните школи, които са изследвали тази тематика.
Обърнато е внимание на използвания терминологичен апарат. Направен е кратък преглед на античната история на Европейския югоизток, за да премине към анализ на митологичните персонификации на владеещите изкуството на магиката Орфей, Музей, Евмолп, Залмоксис, Резос и Траке.
Представя издателство „Шамбала“