Map Unavailable

Дата/час
12/12/2022
18:00 - 19:30

Място
НБУ В ЦЕНТЪРа
ул. „Георги С. Раковски“ 191 Б
София

Категория


Премиера на книгата „Периодика и литература: Книга за сп. „Златорог“ (1920 – 1943)“

НБУ в ЦЕНТЪРа, Институт за литература към БАН и издателски център „Боян Пенев“ представят книгата „Периодика и литература. Книга за сп. „Златорог“ (1920 – 1943)“ с автори: Богомил Попов, Елизария Рускова, Елка Константинова, Мариета Иванова-Гиргинова, Надежда Александрова, Пенка Ватова

Събитието ще се състои в книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“ на ул. „Г.С. Раковски“ 191Б и е с дискутанти проф. Михаил Неделчев и доц. д-р Елка Трайкова, а модератор е доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова.

Поредицата „Периодика и литература“ е пръв опит за цялостно научно изследване на литературния периодичен печат от Освобождението до 1944 г. Изданието е и богат източник на непознати факти от българската културна история.

Този том представлява колективно монографично изследване със справочно-аналитичен характер на едно от най-значимите издания в българската култура на ХХ век – сп. „Златорог“ (1920–1943). Както всяка статия в томовете на поредицата то запознава читателите с историята на изданието и с неговите редактори, със социокултурната ситуация, в която то излиза, естетическата му програма и композиционното му структуриране. Подробно се анализират или само библиографски се маркират всички публикувани български и преводни произведения, разпределени по жанрове и рубрики.

Книгата определя мястото на списанието в културния живот на времето и му дава съвременна литературоведска оценка. Тя е придружена от именен показалец-речник, който дава сведения за стотици дейци на културния и обществения живот у нас.