Loading Map....

Дата/час
07/11/2017
19:00 - 20:30

Място
Литературен клуб „Перото“, НДК


Категория


Премиера на книгата с избрани стихотворения "Обратното на слънчогледа" на проф. Цочо Бояджиев
Боряна Кацарска пише по повод предишната му „Книга на ирониите и опрощенията“:
През 1999 г. Цочо Бояджиев публикува свои стихове от 1970 – 1974 г., тези, както ги нарече тогава, отдавнашни работи. През следващите години – 2000 (с „Пастир на думи“), 2002 (с „Прозорец на север“), 2005 (със „Сбогуване с предмети и други живи същества“), стана ясно, че през всичките тези години на историко-философски изследвания, на преподавателска отдаденост, на преводи, на чийто обем цели институти могат да завиждат и които без съмнение са плод на par excellence монашеско усърдие и строгост към себе си – подмолната работа на поезията никога не е преставала. И днес е съвсем видимо, че Цочо Бояджиев би имал безапелационно присъствие в интелектуалния и книжовен масив на България дори и само като поет.“