Loading Map....

Дата/час
11/10/2018
18:30 - 20:30

Място
Бургаски свободен университет
бул. Сан Стефано 62
Бургас

Категория


Премиера на "Специални разузнавателни средства" от Пеньо Грозев

Настоящото издание представлява актуално изследване на една тема, която тревожи както професионалните юристи, така и гражданското общество в България. Развитието на техниката и ползването ѝ в разследването на престъпления повдига редица юридически, но и морално-етически въпроси. Настоящото изследване представлява аргументиран критически анализ на действащата правна уредба у нас, а също предлага някои предложения de lege ferenda, което го прави полезно както за практикуващите в сферата на наказателното право и процес юристи, така и за законодателя.