Loading Map....

Дата/час
16/01/2019
18:30 - 20:30

Място
Литературен клуб „Перото“, НДК


Категория


Премиера на "В тъжните дни не говорим за птици"

„Сборникът не представя, разбира се, съвременната португалска поезия в нейната пълнота и в нейното тематично и стилово разнообразие. Решаващи за подбора на авторите и техните творби се оказаха няколко фактора. На първо място, естествено, трябва да бъдат поставени литературният вкус на преводачите, тяхното разбиране за добра поезия, емоционалният резонанс с превежданите поети. Казано с други думи, в сборника са включени стихотворения, които са ни харесали. Но и с превода на които по наша преценка сме се справили. Най-сетне тук попаднаха само автори, които изрично предоставиха правото за превеждане и публикуване на техни произведения на български език. За жалост, тъкмо по тази причина отпаднаха неколцина напуснали този свят през последните години забележителни поети като Еуженио де Андраде, Ана Атерли, Вашко Граса Моура, които се надяваме да представим на българската публика след договарянето на авторските права.
Изданието излиза с подкрепата на Португалското министерство на културата и Институт Камойнш, София, към които отправяме нашата благодарност.“
Мария Георгиева, Цочо Бояджиев