Loading Map....

Дата/час
06/06/2017
14:00 - 15:30

Място
Книжарница на НБУ, Корпус 1
ул. Монтевидео №21
София

Категория


Представяне на „Астрономия“ от проф. д.физ.н. Цветан Георгиев и доц. д- р Петко Недялков

Център за книгата представя „Астрономия“ от проф. д.физ.н. Цветан Георгиев и доц. д- р Петко Недялков на 6 юни 2017 г. от 14.00 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Книгата предлага главните факти, зависимости и интерпретации, лежащи в основата на астрономията – видими и истински движения на космическите обекти, небесни координати, строеж и еволюция на Земята, Луната, планетите и Слънцето, строеж и еволюция на звездите, звездните системи, Млечния път и галактиките. Разглеждат се физическите условия и процеси при космическите обекти и методите за тяхното изучаване. Книгата е предназначена за широк кръг читатели.

По време на представянето изданието се продава с 10% отстъпка.

За авторите:

Проф. Цветан Б. Георгиев, д.физ.н., е преподавател по физически науки в Нов български университет от 2009 г. Той води курсове по физика, астрономия, метеорология, геофизика и др. Работи около 30 години в Института по астрономия при БАН, от които 20 години в Националната астрономическа обсерватория на вр. Рожен, вкл. 4 години в Специалната астрофизическа обсерватория на РАН в Северен Кавказ и 1 година в германски институти. През 1997 г. защитава дисертация за „доктор на физико-математическите науки“ в РАН на тема „Фотометрични изследвания на галактики“. Проф. Георгиев е автор и съавтор на около 150 научни публикации по астрономия и астрофизика с около 150 цитирания. Научните му интереси са главно в областите строеж и еволюция на звездни системи и галактики, както и числена обработка на астрономически изображения.

Доц. д-р Петко Л. Недялков е преподавател в Катедрата по астрономия към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 1994 г. През 1998 г. той защитава дисертация за научната и образователна степен „доктор“ на тема „Наблюдателни прояви на екстинкцията в дисковете на спирални галактики“. Доц. Недялков е автор и съавтор на над 120 научни публикации с повече от 100 цитирания. През годините е титуляр на курсовете по звездна астрономия, вътрешен строеж и еволюция на звездите, звезди с висока светимост, фотометрични изследвания на галактики, история на астрономията и др. Научните му приноси са в предимно в областта на извънгалактичната астрономия, сред които върхов принос е първата оптична идентификация на мек рентгенов източник с нова звезда в галактиката Андромеда, направен през 2002 г.

С медийната подкрепа на „Аз чета“.