Loading Map....

Дата/час
20/11/2015
18:00 - 19:30

Място
Център за култура и дебат „Червената къща”
ул. „Любен Каравелов” 15
София

Категория


Публична лекция "Етнически отношения, Европейски съюз и геополитически следствия: случаите на Естония и Хърватска"

Фондация за хуманитарни и социални изследвания организира публична лекция на тема: Етнически отношения, Европейски съюз и геополитически следствия: случаите на Естония и Хърватска

Лектор: д-р Василис Пецинис.

Модерация: д-р Том Джунс (ФХСИ).

Лекцията представя сравнително изследване на моделите за управление на етническите отношения в Хърватска и Естония в процеса на разширяване на ЕС на изток. То поставя в общ контекст вътрешните и външните актьори, които въздействат върху управлението на етническите отношения в двете страни. В Хърватска една систематична трансформация е създала обстоятелства, водещи до формулирането на последователна и широка законодателна рамка, гарантираща правата на малцинствата. В същото време в Естония акцентът върху оцеляването на нацията и защитата на „естонския“ характер на републиката вместо до социална стабилност води страната в капана на други съществени развития.

Д-р Василис Пецинис e политически съветник на представителството на Европейската комисия в Гърция (COMM-Athens, Political Reporting). В момента той е гост-изследовател в Центъра за балтийски изследвания – Департамент “Политология” в Тартуски университет (Естония).

В рамките на проект „Гражданска практика за студенти и учители. Протестите след 2011 г”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.