Loading Map....

Дата/час
29/02/2016
18:00 - 19:30

Място
СУ „Св. Кл. Охридски“, ауд. 200, 4 блок
бул. Цариградско шосе № 125
София

Категория


Публична лекция на Красимир Стоянов "Образование и миграция"

В първата част на лекцията ще бъдат накратко представени някои актуални образователни инициативи в Германия по отношение на пристигащите бежанци в страната. След това ще бъде обсъден въпросът, с какви предизвикателства се сблъскват образователни практики в мултикултурни контексти и какви шансове произтичат от тези практики за реактуализиране и осъвременяване на самото понятие за образование в неговите нормативни импликации.

Красимир Стоянов е професор по философия и теория на образованието в Университет Айхщет-Инголщад (Бавария),ръководител на едноименна катедра, както и декан на Философско-Педагогическия факултет на същия университет. Бил е гост-лектор в редица университети в Германия, България, САЩ, Полша, Англия, ЮАР, Финландия и Индия. Автор е на повече от 70 научни публикации, между които и монографията „Образователна справедливост. Реконструкции на едно оспорвано понятие“ (2011), която се радва на значителен и устойчив интерес в немскоезичните социално-научни и образователни среди. В момента подготвя нова книга с работно заглавие „Education, Self-Consciousness, and Reasoning. A New-Hegelian Perspective“.

В рамките на проект „Гражданска практика за студенти и учители. Протестите след 2011 г” финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

място: СУ „Св. Кл. Охридски“, ауд. 200, 4 блок, кампус Изток, бул. Цариградско шосе № 125

Вход: свободен