Map Unavailable

Дата/час
27/10/2023
18:00 - 19:30

Място
НБУ В ЦЕНТЪРа
ул. „Георги С. Раковски“ 191 Б
София

Категория


Публична лекция на тема „Свят и свобода: Трансцендентална философия и модална онтология“ от Боян Манчев

Департамент „Изящни изкуства“ и книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“ канят на публична лекция на тема „Свят и свобода: Трансцендентална философия и модална онтология“ и представяне на едноименната книга от Боян Манчев

Лектор е доц. д-р Боян Манчев.

Лекцията „Трансцендентална философия и модална онтология“ ще представи в синтезиран вид основната задача на едноименната книга „Свят и свобода: Трансцендентална философия и модална онтология“ (НБУ, 2023); опитът да бъде извлечена онтологическата потенция на Кантовата трансцендентална философия, за да бъде мобилизирана като онтологическа програма на една нова философия на съществуването – философия на свободата или философия на необходимия свят.

Въпросът за света е неотделим от въпроса за свободата: това е началното твърдение на тази книга. Светът е невъзможен другояче освен като свобода. Ако трансценденталната философия на Имануел Кант се превръща в необходим крайъгълен камък за една нова онтология – за една онтология на свободата, то това е именно защото утвърждаването на неотделимостта на свят и свобода е неин решаващ залог. Същевременно, ако Кантовият критически проект е революционен, то това е поради неговия иманентен характер: Кантовата критика на разума е критика, осъществена от самия разум. Връщайки философията към собственото ѝ условие, Кантовата критика разтваря наново възможността за философско светотворчество. След критическото сътресение старата метафизика е невъзможна. Днес – в навечерието на тристагодишнината от рождението на Имануел Кант – е невъзможна и старата онтология.

„Свят и Свобода. Трансцендентална философия и модална онтология“ поставя, в съгласие с радикалния обрат на Кант, въпроса за свободата не като въпрос за същността на свободата – „Що е свобода?“, а като въпрос за нейната възможност: „Как е възможна свободата?“ Изследването на екзистенциалната модалност на свободата следователно трябва да бъде осъществено със средствата на самите модални категории: това е възловата точка на мобилизирането на трансценденталната философия като модална онтология.

Но „Свят и Свобода. Трансцендентална философия и модална онтология“ е нещо повече от книга върху Кант; тя е книга през Кант, книга с Кант. След като първата ѝ част мобилизира онтологическия потенциал на понятието за свобода, втората ѝ част (съсредоточаваща се на свой ред върху първия посткритически онтологически опит – философията на Соломон Маймон) си поставя за цел преобразуването на трансценденталната философия като модална онтология – като онтология на необходимия свят, на света-свобода.

Доц. д-р Боян Манчев (София, 1970) е философ и теоретик на изкуството, редовен преподавател в НБУ от 2002 г. насам. Автор на двадесет книги на пет езика, между които „Що е онтология? Насрещни определения“ (съвместно с Димитър Вацов, София, 2023), „Свобода въпреки всичко, Т. 1: Свръхкритика и модална онтология“ (София, 2020), „Новият Атанор. Начала на философската фантастика“ (София, 2019), „Облаци. Философия на свободното тяло“ (София, 2017; английско издание 2019), „Логика на политическото“ (София, 2012), „Miracolo“ (Milano, 2011), „L’altération du monde“ (Paris, 2009; японско издание Tokyo, 2020), „La métamorphose et l’instant – Désorganisation de la vie“ (Paris, 2009), „Тялото-Метаморфоза“ (София, 2007) и „Невъобразимото. Опити по философия на образа“ (София: НБУ, 2003).