Loading Map....

Дата/час
19/11/2015
18:00 - 19:30

Място
Център за култура и дебат „Червената къща”
ул. „Любен Каравелов” 15
София

Категория


Публична лекция "Русофилията като елемент от  национал-популизма в Гърция"

В два поредни дни Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София представя  публични лекции на д-р Василис Пецинис.

Модерация: д-р Том Джунс.

Тема: Русофилията като елемент от национал-популизма в Гърция

Д-р Василис Пецинис e политически съветник на представителството на Европейската комисия в Гърция (COMM-Athens, Political Reporting). В момента той е гост-изследовател в Центъра за балтийски изследвания – Департамент “Политология” в Тартуски университет (Естония).

Лекцията се фокусира върху феномена на „русофилията“ в Гърция, ситуирайки го в контекста на национал-популизма. Редица политически анализатори и журналисти изследват гръцката русофилия, но без да я разглеждат като част от национал-популизма, който пронизва изцяло традиционния политически спектър „левица-десница“. Подобно изследване обаче е изключително актуално във време, в което Русия набира скорост като съперник на ЕС, а Кремъл търси политически съюзници в Централна и Югоизточна Европа. Резултатите от изследванията на Пецинис показват, че фундаментът на публичната русофилия в Гърция е по-слаб, отколкото смятат мнозина външни коментатори. По-скоро една аисторична и почти „месианистична“ представа за „русофилията“ се примесва с националния популизъм в светлината на конфликта с ЕС и Германия относно механизмите за справяне с икономическата криза.