Loading Map....

Дата/час
22/12/2022
17:30 - 19:00

Място
Книжарница на НБУ, Корпус 1
ул. Монтевидео №21
София

Категория


Разговор за издателската продукция на департамент „Нова българистика“

Център за книгата и департамент „Нова българистика“ отправят покана за участие в разговор за издателската продукция на департамент „Нова българистика“ в книжарницата на Нов български университет.

Участници в събитието са проф. Пламен Дойнов, д.н., проф. Михаил Неделчев, доц. д-р Йордан Ефтимов и доц. Морис Фадел, д.н.

Разговорът ще се спре върху книгите, публикувани от преподавателите в департамент „Нова българистика“, както и върху сборниците от научни събития на департамента. Разговорът ще се съсредоточи също и върху състоянието на научната продукция в България, както и върху перспективите за нейното по-добро развитие.