Loading Map....

Дата/час
23/03/2016
13:00 - 14:30

Място
Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“


Категория


„Съвременният полски език на територията  на някогашните Покрайнини“ - лекция на д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска във Велико Търново

Полски институт в София съвместно с  Факултета по славянски филологии на Софийския университет и Филологическия факултет на Великотърновския университет организират лекция на д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска.

Д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска – славист, езиковед, работи в Катедрата по славянска филология на Университета в Лодз. Занимава се със сравнителна граматика на славянските езици, семантичен синтаксис, техническа терминология, правна лингвистика, проблематиката на съдебния превод, както и с полския език от Покрайнините. Провежда конфронтативни изследвания, включващи трите славянски езикови общности (полски – западнославянски, български – южнославянски, руски и белоруски – източнославянски). Aвтор на книгите: „Изразяване на семантичната категория инхоативност в българския, полския и белоруския език” и „Славянска техническа терминология (върху материал от полски, руски и български)”, съавтор на съвместния труд  „Основните синтактични структури на съвременните славянски езици: белоруски, български, полски”. Ръководител на следдипломните курсове „Езиково обслужване на институциите на Европейския Съюз”, член на редколегията на списание „Południowosłowiańskie zeszyty naukowe”  (Южнославянски научни тетрадки).

Зала „Европа“, Ректорат, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“