Loading Map....

Дата/час
12/01/2015
18:00 - 20:00

Място
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Аула
бул. Цар Освободител 15
София

Категория


Семинар за хуманитаристи: Между дълга и покрусата (наблюдения върху военни разкази)

Втората среща на Семинара на Владимир Игнатов разглежда военните разказите на Стефан Руневски и Добри Немиров.

Заявеното тематично и сюжето-поетологично ядро разкрива не само сложната образна система във военните разкази на двамата писатели, вплитаща в себе си отделните линии на изобразяване на военната събитийност в нейната обхватност и стихийност, но и монолитния идеен конструкт, който предлага тълкуване на битието сред огнената линия в един подчертано умозрителен, мистико-символен порядък, претворявайки художествено екзистенциалните измерения на бойните (съ)преживявания. Авторовите послания и внушения са съобразени с необходимостта от вглеждане във военновременната действителност през генеративния естетически концепт, проблематизиращ индивидуалната човешка съдба и противоречивото й осъществяване в колектива, осмислени на основата на философските обобщения и нравствено-психологическите проектирания.

Ректорат на СУ, кабинет 155