Loading Map....

Дата/час
09/12/2019
15:30 - 16:30

Място
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
бул. "Цар Освободител" 15
София

Категория


Софийски международен литературен фестивал: Международна конференция: Множествени идентичности

Множествени идентичности – Исмаил Кадаре, Нина Яргеков, Щардот Джаван
Дискусия с участието на: Валбона Гаши-Бериша (Косово), Кристина Хорвач (Унгария) и Лариса Луика (Румъния)

Място: Огледална зала, СУ „Св. Климент Охридски“