Loading Map....

Дата/час
17/11/2016
18:00 - 19:30

Място
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
бул. "Цар Освободител" 15
София

Категория


Цикъл “Полската литература – известна и неизвестна”. Лекция на проф. дфн Калина Бахнева

Цикъл “Полската литература – известна и неизвестна”: Лекция на проф. дфн Калина
Бахнева „Полският Прометей и „Promethidion“ на Циприан Камил Норвид

Лекцията разглежда специфичната полска интерпретация на Прометеевия мит и развитието му при късния романтик.
Полонистичен кабинет № 149, Ректорат,
Софийски университет, вход свободен
Съвместно с Факултета по славянски филологии