Loading Map....

Дата/час
14/07/2016
10:30 - 12:00

Място
РБ „Пенчо Славейков“
бул. Осми Приморски полк 110
Варна

Категория


Ваканция в библиотеката 2016 Варна: “Пътешествие в книжното море”

Отправяне на “Пътешествие в книжното море”, което ще приключи със създаване на обща история под формата на игра.

Детски и средношколски комплекс, Варна