Map Unavailable

Дата/час
10/06/2020
14:30 - 15:30

Място
Онлайн
Онлайн
София

Категория


Видео интервю за книгата „Градски политики и местна демокрация в началото на 21 век“

Видео интервю за новото издание на Нов български университет „Градски политики и местна демокрация в началото на 21 век: глобални тенденции, европейски перспективи, български реалности“ от Евелина Стайкова във фейсбук страница Център за книгата. Разговорът води доц. д-р Йордан Ефтимов. Събитието е част от Виртуална програма на Център за книгата през месец юни.

Това е книга, която разглежда как се раждат градовете, каква е тяхната визия, как функционират и кой живее в тях. Писана през призмата най-вече на политологията, тя предлага интердисциплинарен поглед върху ключовата роля, която градовете играят в определянето на посоките на развитие на света през ХХІ век. Това, което става в тях от гледна точка на политики, справяне с предизвикателства, начин на живот, е от решаващо значение за всекидневието на все по-голяма част от световното население. Във връзка с това текстът прави опит да даде съвременно разбиране за характера и ролята на градовете през изследване на градските политики, местната демокрация и гражданското общество.

Евелина Стайкова е доктор по политически науки и преподавател в департамент „Политически науки“ на НБУ. Изследовател е в CERMES (Център за бежански, миграционни и етнически изследвания). Преподавателските и научните ú интереси включват теми, свързани с градските политики и местната демокрация, миграционните изследвания, популистките партии и движения. Притежава богат опит като координатор и участник в различни проекти в сферите на анализа на качеството на демокрацията, интеграцията на мигрантите и малцинствата, както и развитието на градските политики. Автор е на множество статии, публикувани в български и чуждестранни издания.