Loading Map....

Дата/час
28/09/2018
19:00 - 22:00

Място
Хралупата
ул. Стефан Караджа 22
София

Категория


Живи играчки: Андриана Спасова и Десислава Узунова

Две години след излизането на „Сферата на света” Андриана Спасова ще представи хибридно четене на поезия на два гласа като метафора за повторението и отчуждението както от себе си, така и от собствената си поетика. Овъншняването на вътрешния диалог на стихотворенията през гласа на Десислава Узунова ще извади онова, което остава скрито в междуредието. „Сферата на света” е пресечена от чужди гласове, населявана с други поетики, разполовявана от всички живи играчки.

Андриана Спасова е доктор по българска литература. Дебютната ѝ стихосбирка „Сферата света” излиза 2016 г. под редакцията на Амелия Личева. Още участва в антология „Дебюти“, „Четене на другия”, “Експресен поетичен албум” и др. Публикува поезия във в. “Литературен вестник”, „Кръстопът“, „Manu proria”, „Литературен клуб“, „Литернет”, „Public Republic”, „Лира” и др.

Десислава Узунова е доктор по теория на литературата. Акцент в нейната изследователска работа се поставя върху диаболистичната проза на Владимир Полянов и Светослав Минков. Основните ѝ интереси са в областта на психоанализата и деконструкцията.

Повече от творбите на Андриана Спасова, можете да прочетете тук:

http://dictum.mediabg.eu/?p=1790
http://liternet.bg/publish25/andriana-spasova/
https://www.facebook.com/manupropriabulgaria/posts/627340340766062 http://andriana.litclub.bg
http://www.public-republic.com/andriana-spasova
https://azcheta.com/kak-chetesh-andriana-spasova/
https://sites.google.com/site/otkritaliteratura/avtori/andriana-spasova/andriana-spasova-afala