БиблиотекитеНовини

Ще дойде ли Ирминден за читалищната библиотека в хасковското село Лозен

8 мин.

Всички читалища на територията на Република България са самостоятелни юридически единици по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)…

Прочети още