fb
БиблиотекитеНовини

Библиотеката на УНСС получи дарение от 220 книги от Лидл България

3 мин.

Студенти, преподаватели и представители на бизнеса дискутираха “Знанията и уменията на 21 век” в обновената библиотека на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Поводът за срещата беше и дарението на над 220 книги, на стойност около 5 000 лв., които бяха осигурени за студентите от Лидл България. Заглавията са подбрани от преподаватели и включват водещи автори в сфери като икономика, бизнес мениджмънт и комуникации, право и политика, философия и психология. 

Обновената библиотека на УНСС беше открита официално в края на миналата година. Залите на културния институт са превърнати в модерни, споделени  пространства с нови читални, кът за незрящи студенти, с обновени дигитални възможности, нова ергономична мебелировка, нова машина за почистване на книги, както и станцията за самообслужване Bibliotheka selfCheck, с която се предоставя нова иновативна услуга – заемането и връщането на библиотечни документи без участието на библиотекар. Особено атрактивно за посетителите е и роботът на библиотеката. 

Проф. д-р Цветана Стоянова, доц. д-р Александър Христов, Анна Цолова, Kатерина Шопова, Нона Георгиева, гл. ас. д-р Мария Николова (от ляво надясно) Снимки: УНСС

„Четенето на книги има пряка връзка с медийната грамотност, то е канал за достоверна информация и развива креативното мислене“, коментира Катерина Шопова, директор „Човешки ресурси“ в Лидл България. Участници в панела бяха още проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС, гл. ас. д-р Мария Николова, преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“, доц. д-р Александър Христов, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет „Международна икономика и политика“ и преподавател в  катедра „МИО и бизнес“ и Нона Георгиева, студентка в 3-ти курс, специалност „Международни икономически отношения” в УНСС. Модератор на събитието беше журналистката Анна Цолова.

Проф. Стоянова отбеляза, че “трябва да сме активни в процеса на учене през целия живот. Това ще ни помогне да получим добър баланс между работа и личен живот. В едни доста турбулентни условия, и времена на доста промени, които се случват в обществото уменията за справяне със стреса също ще бъдат водещи.“ 

Според гл. ас. д-р Мария Николова „важни умения, които всеки трябва да има в 21. век са и критичното мислене и начинът да намираш решения на проблемите и това да имаш менталната нагласа да се обучаваш през целия живот. Бих разделила тези умения на две групи – меки умения (социални) и технически, които могат да се изучават през целия живот. До голяма степен дигиталните умения са технически.“

Студентката Нона Георгиева подчерта, че ключово умение, което младите трябва да притежават е да са адаптивни – към променящия се свят и към информацията, която се предлага. „Ключово умение за мен са да четем етикета – така, както свикнахме да четем етикета на продуктите, които си купуваме, така трябва да свикнем да четем от къде идва информацията, която използваме“, каза по време на дискусията доц. Александър Христов.

В хода на дискусията бяха обсъдени и въпроси, свързани с уменията за успешна и правилна комуникация, поставяне и изпълнение на лични цели, аналитично мислене, важността на личния бранд в социалните мрежи – изграждане и поддържане на баланса между образование, личен, живот и работа.