fb
НовиниПо света

Европейски проект с българско участие G-Book ще се бори с половите стереотипи в детската литература

3 мин.

Проектът Gender Identity: Child Readers and Library Collections („Полова идентичност: Деца читатели и библиотечни колекции), или накратко G-Bоок, цели да популяризира детската литература, която има позитивен поглед върху ролите и моделите, свързани с половете. Той обхваща книгите, които не са натоварени със стереотипи и насърчават взаимното уважение и различността. Сред участниците в него има български представител – Регионална народна библиотека „Петко Рачев Славейков“ във Велико Търново.

G-Bоок е сред 66-те спечелили проекта от общо 430 предложения, които кандидатстваха за европейската програма Creative Europe. Неговото осъществяване е резултат от осъзнаването на критично важната роля на детската литература за придобиването и развитието на половата идентичност при най-малките. Изследвания показват как младите поколения са склонни да заучават полови роли и модели, представени в книгите, които четат.

Тези модели и роли обаче често създават стереотипи, например че момичетата са сладки, смирени и пасивни, докато момчетата са смели и непокорни, че майките се грижат за семейството, докато бащите ходят на работа и т.н. В този ред на мисли, книгите, които ще участват в проекта, са разпределени в пет тематични направления, кореспондиращи с мисията му – „Тяло“, „Разнообразие и равенство“, „Семейства“, „Известни личности“ и „Чувства и емоции“.

Макар че литературата търпи развитие спрямо ограничаващите стереотипи, разпространението на книги, които борят статуквото, е неравномерно в различните европейски държави. Ето защо проектът се стреми да постигне следните цели:

  1. Създаване на първата „Европейска библиография“ с книги за деца от три до десетгодишна възраст, които носят позитивни послания относно половите роли и модели
  2. Създаване на две многоезични пътуващи библиотеки, които ще обикалят страните партньори и ще се съсредоточат върху следните теми – разнообразие и приобщаване, тяло и емоции
  3. Създаване на първия многоезичен уебсайт (достъпен на езиците на страните партньори), който ще съдържа художествена библиография наред с поредица образователни и педагогически материали, свързани с половата идентичност
  4. Създаване на пространство за книгите от тази библиография в шест обществени библиотеки в страните партньори. Тези държави ще закупят изданията със средствата, отпуснати по проекта
  5. Провеждане на множество инициативи за разширяване на аудиторията сред децата, учителите и родителите. Те ще са свързани с книгите от споменатите по-горе библиотеки
  6. Включването на издателства от страните партньори, които обръщат внимание на темата за половата идентичност. Ще им бъде предоставена селекция от книги, заети от международната библиография, които заслужават да бъдат преведени.

 

Водещ партньор на G-Bоок е Centro MeTRa (Интердисциплинарен изследователски център по медиация и превод на и за деца и младежи) от Университета в Болоня, както и Университетската библиотека Livres au Trésor и изследователския център Pléiade от Университета в Париж, изследователски център Anilij (Национална асоциация за проучвания на детска и младежка литература) към Университета на Виго, Центърът за детска литература и културологични науки към Университета в Дъблин и Biblioteka Sarajeva от Босна и Херцеговина.

Научете повече за проекта и книгите, включени в него, от официалния му сайт.