fb

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

1 мин.
Loading Map....

Адрес:
ул. Дондуков-Корсаков №1
РусеBulgaria


Русенската библиотека е една от най-рано създадените градски библиотеки в България. Извършените след Освобождението 1878 г. дълбоки обществено-политически и икономически промени създават условия за културен подем на града. Сред по-просветените среди от русенското общество постепенно назрява необходимостта от широко обществено ползване на книгата и желание за създаване на градска библиотека.

През 1888 г. културни дейци с материалната подкрепа на Градската община слагат началото. Те са членове на просветното дружество “Дунав”, основано в Русе през септември 1887 г. Към 12 септември 1889 г. действителните му членове са 78, между които граждани от съсловието на най-висшите чиновници в града. В чл.1 на Устава на дружеството има специална точка: “г) да тури основа на една градска библиотека”.

Регионална библиотека “Любен Каравелов” е водещ културен институт с вековна история и традиции, работеща за укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, култура и духовни ценности. Библиотеката е значим и притегателен център в предоставянето на достъп до знание, информация и услуги за всички жители и общности в Русе и региона.

Предстоящи събития:

  • Няма отбелязани предстоящи събития за тази локация