Loading Map....

Дата/час
12/01/2017
16:00 - 18:00

Място
ИЕФЕМ-БАН
ул. Московска 6А
София

Категория


Архетипите в мита и фолклора

В рамките на научния проект „Семинари по аналитичнопсихологическа антропология“, с ръководител проф. д.ф.н. Анатол Анчев, ще бъде изнесена лекция на тема:

„Архетипите в мита и фолклора”

Лекцията се фокусира върху основни архетипи от трудно достъпната част на човешката психика и върху образите, в които те намират израз в митологията и фолклора. Акцент е поставен върху процеса на индивидуалното израстване и социализиране и символите, които го съпътстват. Предлага се тълкуване на чудесните изцеления на сакрални места като вътрешна трансформация и психическо израстване на личността.

Лектор: проф. д.ф.н. Албена Георгиева-Ангелова

в зала 19 на ИЕФЕМ-БАН, ул. Московска 6А,