Loading Map....

Дата/час
20/05/2017
Цял ден

Място
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
София

Категория


Български исторически четения 2017

Български исторически четения 2017
„Писания и предания в българската история“
Национален природонаучен музей – София, зала „Левентис“

Темата, която е избрана тази година, е „Писания и предания в българската история“. Тя определя посоката за избор на водещите мотиви, осигурява възможност за участие на специалисти от различни области на познанието, както и разгъва по-широк спектър от разработки на авторите.
Основната задача е за намиране на нови гледни точки, нови прочити, нови тълкувания на събитията и образите в българската история, ще бъде добре постигната.

Водещ: Петко Атанасов
Организатори АНДАРИ – Анатолий Радев и Дария Василева
С домакинството на National Museum of Natural History, Sofia Национален природонаучен музей

> Видео канал https://www.youtube.com/c/ИсторическиБеседи-андари

П Р О Г Р А М А

>>> 19 МАЙ <<<
18:00 Представяне на Сборник „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ 2016“

>>> 20 МАЙ <<<
09.50 Откриване на БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ

10.00 БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗДАНИЕТО „БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ“
проф. д-р Асен Чилингиров

10.20 ЗА АТРИБУЦИЯТА НА НАРЪШКИЯ НАДПИС
проф. д-р Йордан Табов

10.40 ОРИГИНАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕРМИНИИ И ТЯХНОТО ПОСЛАНИЕ – В РЕДОВЕТЕ И МЕЖДУ ТЯХ
Марияна Шабаркова

11.00 ИЗГУБЕНА ЛИ Е ТРАКИЙСКАТА ПИСМЕНОСТ?
Александър Мошев

11.20 НЕПОЗНАТИЯТ ОРФЕЙ ВЪВ „ВЕДА СЛОВЕНА“
Светлозар Попов

11.40 БОГИНЯТА И ДВУГЛАВИЯ КОН
д-р Юлия Боева

12:00 ЙОАН КУКУЗЕЛ И НАШЕТО СЪВРЕМИЕ
Таня Доганова-Христова

12:20 БЪЛГАРСКИЯТ ЦИКЛОВ КАЛЕНДАР НА ТАНЕВ-МАНЕВ – ПРИНЦИПИ, УСТРОЙСТВО И КАЛЕНДАРНА УСТОЙЧИВОСТ
инж. Таньо Танев и гл.ас. Ангел Манев

12.40 НОВО ДАТИРАНЕ НА ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ ОТ СТАРАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ
инж. Таньо Танев и гл.ас. Ангел Манев

13:00 – 14:00 ПОЧИВКА

14.00 ПАМЕТТА ЗА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ И ИЗМЕРЕНИЯТА НА НЕГОВОТО ДЕЛО
гл.ас. д-р Весела Трайкова

14.20 АКУЛТУРАЦИЯ МЕЖДУ ИСЛЯМ И ХРИСТИЯНСТВО НА БАЛКАНИТЕ В ПЕРИОДА КРАЯ НА XIV – XVII ВЕК
д-р Даниела Тодорова

14:40 БЪЛГАРСКОТО ЦЪРКОВНО ПЕЕНЕ В НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК МЕЖДУ ПИСАНИЯТА И ПРЕДАНИЯТА
доц. д-р Стефка Венкова

15:00 БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЪРКОВНОТО ПРЕДАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА X В.
д-р Георги Канев

15:20 НЯКОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ХИПОТЕЗИ, ОТНОСНО ЛЕЧИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА СВ.ИВАН (ЙОАН) РИЛСКИ
д-р Таня Груева

15:40 АМЕРИКАНСКИЯТ ХУДОЖНИК ФРЕНСИС ДЕЙВИД МИЛЕТ И НЕГОВОТО ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Калин Николов

16.00 РАЖДАНЕТО НА МАКЕДОНИЗМА ИЛИ ЗА НЯКОИ МАКЕДОНСКИ ПИСАНИЯ
д-р Тодор Димов

16.20 ПЕЧАТЪТ НА ДУЛО
проф. д-р Добрин Денев

16:40 ОЩЕ НЕЩО ЗА НАЧАЛОТО НА „АСПАРУХОВА БЪЛГАРИЯ”. ИЛИ ЗА ЛИПСАТА НА ПРИЕМСТВЕНОСТ ПО ТЕМАТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ ИСТОРИЦИ ПРЕДИ И СЛЕД 1944 Г.
д-р Велислав Алтънов

17:00 ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА – МИСТИЧНИ ПРОЕКЦИИ
Петко Атанасов

17:20 „ГОРЯНИТЕ ИЛИ БУНТЪТ В СЛИВЕНСКО” – ПРОЖЕКЦИЯ НА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
Автор Ваня Жекова, 1998 г., 27 мин., Златен фонд на БНТ

ВХОД СВОБОДЕН
Местата са ограничени