Loading Map....

Дата/час
11/04/2014
09:30 - 11:00

Място
Френски културен център
пл. Славейков №3
София

Категория


Конференция "Digital Biblio Technologies" - Електронни издателски технологии

Целта на конференцията „Digital Biblio Technologies“ е да представи опита и вижданията на водещи специалисти по електронно публикуване и електронни технологии, да бъде място за споделяне на идеи, информация и виждания за развитие на пазара и технологиите. Да спомогне за по-добрата информираност на работещите в бранша и навлизащите в него, както и да бъде форум за публичност за добрите практики и доказани бизнес модели. Ще чуем от първо лице опита на специалисти с дългогодишен опит в издателския бизнес, интернет средата и бизнес възможностите й, онлайн предприемачи.

Digital Biblio Technologies е място за установяване на контакт между издателския и технологичния сектор, запълването на празнината между професионалистите от сферата на съдържанието и технологиите и подпомагане създаването на нови партньорства и бизнес модели.

Част от темите, които ще бъдат представени по време на събитието:

  • Актуално състояние на пазара на електронни книги в България – тенденции, потребители, навици.
  • Защо да издаваме електронни книги в България и как най-лесно бихме могли да го направим?
  • Новости при технологиите за електронно публикуване – ePub3, канали за дистрибуция, нови устройства и софтуери, световни тенденции.
  • Как авторите да достигат своите читатели. Магическата лекота на Web 2.0
  • Бъдеще ли е миналото? – как технологиите ще променят вашия бизнес!
  • Самопубликуването – съвременни инструменти за независими автори.
  • Добри практики при управление на продуктовата информация и комуникация с търговски партньори.

За кого е подходящо събитието:

Представители на издателския бранш, инвеститори, издатели, автори, представители на Интернет издателския бранш, представители на образователната система, представители на неправителствения сектор, студенти и специализанти, библиотечния бранш.

Такса за участие: 55 лв. (За студенти – 15 лв.)

Краен срок за регистрация: 09 април 2014 г.

За повече информация посетете: http://publishing-conference.biblio.bg/index.php?view=home