Loading Map....

Дата/час
23/02/2018
18:00 - 19:00

Място
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
ул. Дондуков-Корсаков №1
Русе

Категория


Представяне на  Антон Каро и „Сугестопедия за всеки родител и учител“.

Представянето на книгата на Антон Каро „Сугестопедия за всеки родител и учител“ е замислено под формата на демонстрационен урок по испански език за начинаещи, чиято цел е да илюстрира практически методиката, но и да запознае участниците с принципите на сугестопедията, както и с нейните най-важни елементи, поднесени под формата на разяснителни бележки, вплетени в самия урок. Времетраене: 1 ч. и 30 мин. Всички присъстващи могат да участват в урока, като не е нужно да се подготвят предварително.

Анотация за книгата:

„Сугестопедия за всеки родител и учител“ е първата от поредицата  книги, посветени на сугестопедичната методика, и представлява кратко практическо ръководство по сугестопедия, за да може всеки човек, независимо дали от позицията на родител или учител, да се научи да общува с децата или възрастните пълноценно, с вяра в способностите им, без да затвърждава в тях антисугестивната норма, че “училището е мъчилище”, като са включени и исторически бележки и етапи от развитието на методиката в България и чужбина.

Сугестивният подход в обучението и възпитанието е съобразен с човешката психология, с устройството и функционирането на човешкия мозък. При сугестивния подход не се прилага насилие, каквото съпътства почти всички останали методи на обучение. Насилието поражда агресия, дидактогения, търсене на също такива насилствени начини за решаване на проблемите в живота. Методът на д-р Лозанов спомага за изграждането на личности, които вярват в собствените си възможности и в тези на хората, с които влизат във всекидневен контакт, както и дава кураж да изживеем живота си щастливо и достойно.

За автора:

Д-р Антон Хуан Хорхе Каро е асистент по физиология в Югозападния университет и преподавател-сугестопед по испански и английски език. Дисертацията е реализирана като част от международен проект по шестата рамкова програма на ЕС за мобилност на млади изследователи Мария Кюри. Експерименталната работа му отнема 3 години, през които той посещава десетина водещи европейски лаборатории в Италия, Германия, Франция, Австрия, Англия, а през останалото време работи в Братислава, Словакия. Обектът на изследване е структура в мозъка, която е отговорна за запаметяването и заучаването, наречена амонов рог, а чрез методите на работа се прави електрофизиологична характеристика на единични неврони, както и се изследват някои от молекулярните механизми, които стоят в основата на запаметяването и заучаването. Следва двугодишна специализация в Бордо, Франция, където работи по усъвършенстването на мултиелектроден CMOS биосензор, както и работи по създаването на изкуствен панкреас за хора, страдащи от диабет. Там той се запознава с метода на д-р Лозанов, а скоро след това наблюдава един експеримент с продължителност от 6 седмици, в резултат на който едно момиче с ниво на френски А2 чрез самоподготовка, спазвайки принципите на сугестопедията, успява да получи диплом за владеене на френски език ниво В2, без да е общувала с французи или средата да ѝ е помогнала значително в овладяването на френския език. Този експеримент провокира научния му интерес и през 2013 г. решава да се завърне в България, да се обучи за преподавател по чуждо-езиково обучение и да работи като сугестопедагог. От година работи като експерт в проект по „Еразъм“, чиято цел е да осигури методическа подкрепа на чуждестранни европейски центрове за квалификация и преквалификация, организиращи курсове и обучения за деца и възрастни.

Фоайе, 2 етаж