Loading Map....

Дата/час
31/05/2018
19:00 - 20:00

Място
НДК
Площад България 1
София

Категория


Пролетен базар на книгата 2018: Представяне на книгите на проф. Илия Илиев

„Орнамент“ – теория на конструкцията на орнаменталната композиция, базирана на класическата естетика на XIX в. и мои собствени открития в тази област. Това е един обогатен спомен от преподаването ми по композиция в Националната художествена академия. Изданието е на английски език.

„Моят път“ – избрани мои мозаечни произведения с обяснителен текст на английски и
италиански език.

„Мозайки от паркетиращи и неправилни конвексни петоъгълници“ – дългогодишни изследвания в тази област и развитие на идеите на Марджъри Райс и нейния графичен език. Изследване на мрежите и тяхното развитие, свързано с откритието на много нови хибридни мрежи, както и алгоритъма за търсене на нови типове мрежи.

Представя: изд. „Архимед“
Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито