Loading Map....

Дата/час
17/11/2016 - 20/11/2016
09:00 - 17:00

Място
Софийски университет, Първа заседателна зала
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Втори международен филологически форум

Софийският университет е домакин на Втория международен филологически форум за студенти и докторанти, организиран от Факултета по славянски филологии и от Студентския съвет. Събитието се организира на всеки две години, а Първият форум събра повече от 230 участници от 18 държави.

На Втория международен филологически форум  се представят над 220 млади учени, допуснати след предварителен подбор. Участниците във Форума и тази година са от 20 държави: България, Полша, Чехия, Дания, Словения, Гърция, Косово, Албания, Турция, Италия, Сърбия, Русия, Украйна, Беларус, Индия, Китай, Индонезия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Словакия.

В рамките на Форума встъпителни лекции от проф. д-р Людмил Димитров („Какво значи да бъдеш чуждестранен българист: предизвикателства пред избора”), проф. дфн Искра Христова-Шомова („Св. Климент Охридски и охридските извори”) и проф. д-р Петя Осенова („Граматика на речника”). На 17. ноември ще бъдат наградени български журналисти, ще бъде представена книгата на словенския модернист Иван Цанкар „Еротика” (с участието на д-р Елена Дараданова, издателят Кирил Кадийски и преводачът проф. д-р Людмил Димитров) и ще се проведе кръгла маса на тема „Българите отвъд България”. На втория ден от Форума, редом с работата в специализираните секции, ще се проведе работен семинар „Млади критици за нови български автори”, а вечерта студентите и докторантите ще бъдат поканени на среща-разговор с писателката Теодора Димова. Последният ден участниците във Форума ще посетят Рилския манастир, където гл.ас. д-р Венета Савова ще изнесе лекция за многовековното почитание на св. Иван Рилски.