Map Unavailable

Дата/час
23/11/2023
17:30 - 19:00

Място
НБУ В ЦЕНТЪРа
ул. „Георги С. Раковски“ 191 Б
София

Категория


Светът на писателя и преводача Венцеслав Константинов

В книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“ ще се проведе вечер посветена на писателя и преводача Венцеслав Константинов.

Събитието е организирано от департаменти „Чужди езици и култури“ и „Нова българистика“ в НБУ и е с водещ доц. Морис Фадел, д.н. Дискутанти са проф. Албена Бакрачева, д.н., проф. Михаил Неделчев и проф. д-р Христо Тодоров.

Вечер, посветена на творчеството на големия изследовател-германист, писател и преводач Венцеслав Константинов. Събитието е свързано с дарението на неговата лична библиотека на библиотеката на НБУ. Ще се обсъжда не само творчеството на Венцеслав Константинов, но и ще прозвучат произведения на автора.

Венцеслав Константинов (1940-2019) е един от най-значимите представители на българската германистика. Неговите преводи обхващат ключови произведения и автори на класическата и модерната немскоезична литература. Същевременно той е автор на студии и статии върху литературно-исторически и литературно-теоретични проблеми, както и на прозаически и поетически произведения и драматургия.