fb

Елси е задължена да поздравява работещите там всяка сутрин, да има докладва за случилото се през нощта и да им помага с разопаковането на кашони.

1 мин.

Елси е задължена да поздравява работещите там всяка сутрин, да има докладва за случилото се през нощта и да им помага с разопаковането на кашони.

1 мин.

Източник: https://www.facebook.com/ElsieTheLibraryCat