fb
БългарияНовини

Асоциация „Българска книга“ с апел за помощ за българското книгоиздаване

4 мин.

Асоциация „Българска книга“ днес разпространи отвореното си писмо до министрите на културата и финансите на Република България по повод кризата, причинена от коронавируса COVID-19 и начина, по който рефлектира върху културния сектор. То е изпратено на 18 март, а по-долу ще намерите целия текст на писмото.

До: Боил Банов
Министър на културата на Република България

До: Владислав Горанов
Министър на финансите на Република България

От: Велизара Добрева
Председател на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга“

 

Уважаеми г-н Банов,

Уважаеми г-н Горанов,

Периодите на криза се отразяват винаги изключително зле върху потреблението на културен продукт. Населението – стресирано от неизвестността – престава да отделя средства за книги, музика и др. и приходите към техните създатели намаляват драстично.

При настоящата криза положението е утежнено в изключителна степен и от факта, че поради препоръките на Националния кризисен щаб за справяне с коронавируса COVID-19 са затворени както едни от най-посещаваните книжарници – тези в търговските центрове, така и книжарниците извън търговските центрове. Поради липса на купувачи затвори и най-голямата верига в страната. Книгоиздателският и книгоразпространителският сектор са пред колапс. Липсата на приходи възпрепятства не само издаването на нови книги, но и покриването на текущи към момента задължения към печатници, изплащането на авторски права, заплати и хонорари на сътрудници. Поради спецификата на дейността издателствата имат малко постоянно наети кадри и не могат да се възползват от предвидената от правителството помощ за изплащане на заплати в размер на 60%. Издателствата работят основно със специалисти на свободна практика – преводачи, писатели, редактори, художници, дизайнери и др. Всички тези хора са самоосигуряващи се и разчитат на поръчки и съответно на хонорари за своя труд. А те от своя страна, идват от постъпленията от продажби.

 

Уважаеми г-н Банов,

Уважаеми г-н Горанов,

Българското книгоиздаване има спешна нужда от помощ! Обръщаме се към Вас със следния апел:

  1. Да бъде отпусната сумата за попълване на колекциите на обществените библиотеки в размер на 9 млн. лв., в съответствие с предвиденото в Стандарта за библиотечно-информационно обслужване, издаден от министъра на културата на основание Закона за обществените библиотеки. В настоящата кризисна ситуация е още по-наложително да бъдат предприети спешни действия за финансово обезпечаване на заложените в стандарта параметри за брой книги на човек от населението. Тази сума отразява актуалните данни за населението и цените на книгите. Считаме, че средствата за библиотеките не са извънреден разход за държавата, те са дължими и с години държавата не изпълнява своите ангажименти. От друга страна приходите от продажбите на книги на библиотеки биха „захранили“ – макар и минимално – веригата „книжари-издатели-автори-преводачи-художници“ и биха подпомогнали така уязвимото съсловие на творческите кадри. Подобни политики и мерки се предприемат в редица европейски държави
  2. Да бъде увеличен значително бюджетът на програмата на Министерството на културата за финансиране на проекти на библиотеките за закупуване на книги, както и да бъде премахнат ненужният формализъм при разглеждането и одобряването на проектите. В това отношение Асоциация „Българска книга“ е готова да окаже пълно съдействие с конкретни предложения.
  3. Да бъде създадена специална програма за подпомагане на превода на качествена чуждестранна литература.
  4. Да бъде отделен специален бюджет за подпомагане на издателствата за справяне с последиците от кризата, като се отчете значението на книгоиздаването за културното и духовното развитие на отделния човек и обществото като цяло.

Асоциация „Българска книга“ е в процес на подготовка на каталог, съдържащ наличните заглавия, подадени от нашите членове, който ще предоставим онлайн на българските библиотеки. Изразяваме отново нашата готовност да бъдем в помощ на Министерството на културата по всеки въпрос, свързан с нашата дейност. Съзнаваме тежестта на ситуацията и сложността на решенията, които правителството следва да вземе в следващите месеци, но вярваме, че българската книга ще намери подкрепа, за да продължим да вървим напред като общество.

С УВАЖЕНИЕ:

Велизара Добрева