fb
БългарияНовини

Националната библиотечна седмица ще протече под надслова „Достойно бъдеще за нашите библиотеки!“

3 мин.

За тринайсета поредна година Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) организира кампанията „Национална библиотечна седмица“. Тя ще се проведе от 14 до 18 май 2018 г. с медийното партньорство на „Аз чета“ и „Детски книги“ под наслов „Достойно бъдеще за нашите библиотеки!“. Официалното й откриване ще се състои на 15 май (вторник) от 14.00 ч. в зала „Средец“ на „София Хотел Балкан“. Специален гост ще бъде Ева Майдел, членка на Европейския парламент и председателка на Международното европейско движение.

Целта на кампанията е да ангажира вниманието на законодателната, изпълнителната и местната власт с неотложните проблеми в библиотечния сектор и необходимостта от незабавни действия за реформирането му.

Организаторите изтъкват необходимостта библиотеките в България да бъдат в крак с европейските тенденции за дигитализация, обмен на цифрова информация, създаване на отворени дигитални архиви и достъп до електронното управление. Според тях мисията на библиотеките днес е да подпомагат всички сектори и всеки гражданин – от първия досег с книгата, през образованието и ученето през целия живот, информационната грамотност, професионалното развитие и израстване, научните изследвания, до осмислянето на свободното време и четенето за удоволствие.

Библиотечният сектор в България обединява над 4 000 обществени, училищни и академични библиотеки, техните ползватели са над 1 млн., а посещенията ежегодно са над 11.5 млн.

Най-новите проучвания за състоянието на обществените библиотеки (около 3000) показват успешни добри практики в регионалните, общинските и малка част от читалищните библиотеки, но очертават тревожна картина за нереформиран библиотечен сектор, който все още не отговаря на обществените потребности. Аналогични са проблемите и с училищните библиотеки. Библиотеките към висшите училища и научните организации също се нуждаят от по-добро финансиране и по-пълноценно използване на капацитета им.

Организаторите споделят и за успешния модел за на 960-те обществени библиотеки участници в програмата „Глобални библиотеки – България“. Те притежават пълно компютърно оборудване, библиотечният персонал е обучен да ползва съвременни технологии. Предлагат и безплатен достъп до интернет. В резултат на това посещенията в библиотеките нарастват двойно, предоставят се нови услуги и програми за гражданите.

Българската библиотечно-информационна асоциация призовава за:

  • Последователна национална политика за библиотечния сектор и единна стратегия за развитието му;
  • Спешна реформа в мрежата на обществените библиотеки, която да осигури равен достъп до библиотечни услуги на всички граждани, независимо от това къде живеят, учат и работят;
  • Изпълнение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование по отношение на създаването и функционирането на училищните библиотеки – важен елемент в образователния процес;
  • Научните и академични библиотеки да бъдат признати за портал за достъп до научна информация в процеса на научноизследователската и академична дейност.

 

Кампанията се провежда в партньорство с Фондация „Глобални библиотеки – България“ и с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Медийни партньори са БНР и БНТ.

Българската библиотечно-информационна асоциация е създадена през 1990 г. като доброволна и независима професионална организация, която обединява специалисти от различни видове библиотеки и други  институции, чиято цел е да усъвършенстват библиотечната и научно-информационната дейност и да издигнат престижа на професията.

Изображение на публикацията: Тим Морозо

[ + ]