fb
БългарияНовини

НБУ подкрепя студентите с нарушено зрение

1 мин.

По време на криза, когато дистанционното обучение е единственото възможно, а също така е и предизвикателство за преподаватели и студенти, Нов български университет оказва подкрепа на незрящи и слабовиждащи студенти от цялата страна. 

Библиотеката на Нов български университет дигитализира текстове в отговор на поръчки на студенти с нарушено зрение. От преустановяването на присъствения учебен процес досега „Електронната колекция за хора с нарушено зрение“ се е обогатила с 21 книги или с повече от 6 300 страници

Специално разработената дигитална библиотека „Електронна колекция за хора с нарушено зрение“ е достъпна за регистрирани незрящи потребители. В момента в колекцията се предлагат над 585 научни заглавия в области: география, езикознание, естествени науки, изкуство, икономика, информационни технологии, история, литература, политика, право, приложни науки, религия, философия, медицина, психология и образование. Добавените заглавия през 2020 г. са 133. Електронните текстове са във формат .txt, който позволява възпроизвеждането им от синтезатори на реч чрез компютър или мобилен телефон. Този метод на четене е сред предпочитаните от хората със зрителни увреждания и в голяма степен замества четенето посредством брайлов шрифт. За да се използва електронната колекция е необходима регистрация тук.

Библиотеката на Нов български университет изказва своята благодарност на доц. д-р Кирилка Тагарева, ръководител катедра „Психология“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, която дари през ноември своята монография „Общуване, привързаност и родителско отношение в детска възраст“ за нуждите на обучението на незрящ студент.

Снимка на публикацията: Freepik