fb
БиблиотекитеНовини

Новият държавен Стандарт за библиотечно-информационно обслужване вече е факт

1 мин.
Denonoshtna biblioteka w Kazanlyk

Министерство на културата утвърди Стандарт за библиотечно-информационно обслужване, който да действа на територията на страната.

С него се определят условията за дейност на обществените библиотеки, обособяват се показатели и индикатори за измерване на ефективността на библиотечната дейност в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, регионалните, общинските и читалищните библиотеки.

Функциониращи библиотеки, които към влизането в сила на настоящия стандарт не отговарят на демографските условия за откриване на обществена библиотека, запазват дейността си, но са длъжни да приведат дейността си с изискванията на новия стандарт в 3-годишен срок от влизането му в сила.

„Стандартът сигурява възможност на гражданите да имат равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационно обслужване. Освен това се гарантират минимум ресурси за библиотеките, за да могат да изпълняват функциите, определени в Закона за обществените библиотеки“, казват от министерството в свое съобщение до медиите.

В края на миналата година бе публикувана и Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд.

Вижте пълния текст на стандарта тук или изтеглете в PDF.

[ + ]